Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

MAZURY

 

  KOŚCIÓŁ W CICHYM. Ok. 4 km

Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (obecnie rzymsko-katolicki) w Cichym został pierwotnie wybudowany w 1566 roku. Obecna budowla pochodzi z 1727 roku. Parafię ewangelicką utworzono jednak najprawdopodobniej dopiero w 1579 roku, bo wówczas po raz pierwszy wymieniono w dokumentach nazwisko proboszcza z Cichego. Przed głównym ołtarzem pierwotnie znajdowały się trzy kamienne płyty nagrobne z lat 1677, 1700, 1714 z napisami w języku polskim. Dają one świadectwo zasięgu tego języka w owych czasach na terenie ziemi oleckiej. Obecnie płyty te wmurowane są w ściany prawej nawy kościoła, co chroni napisy przed zatarciem.

SZESKA GÓRA (SZESZKI) Ok. 12 km

Wzniesienie o wysokości 309 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie Pojezierzy             Wschodniobałtyckich bardziej szczegółowo Pojezierza Mazurskiego. Wierzchołek góry i urwiste zbocza porasta w większości świerkowo-sosnowy las. Szczyt oznakowany jest małym kamiennym słupkiem (punkt wysokościowy) i stanowi niewielką polanę. Można natknąć się tutaj na drewniane szczątki niemieckiej wojskowej wieży obserwacyjnej.

REZERWAT ŻUBRÓW W WOLISKU (WOLISKO) ok. 27 km

Położona na wschód od Krainy Wielkich Jezior Puszcza Borecka jest drugim po Białowieży miejscem, gdzie żubry żyją na wolności. Część z nich porusza się swobodnie po rozległych połaciach lasu, inne związane są z ostoją w Wolisku. Przy leśniczówce utworzono platformę widokową i zagrodę, w której na stałe przebywa kilka zwierząt.

  PIĘKNA GÓRA W GOŁDAPI (GOŁDAP) ok. 30 km

Piękna Góra (272 m n.p.m.) posiada najlepsze w tej części polski warunki naturalne do uprawiania tego rodzaju sportu. Wzdłuż tras zjazdowych znajdują się wyciągi narciarskie, w tym jedyna w Polsce północno-wschodniej, kolej linowo-krzesełkowa. Na dodatek za szczytu Pięknej Góry w kierunku zajazdu prowadzi ponad kilometrowej długości, betonowy tor saneczkowy, który wykorzystywany może być zimą i latem. Strudzeni i zmarznięci mogą skorzystać z usług pobliskiego zajazdu, także, znajdującej się na szczycie, kawiarni obrotowej.

PIJALNIA WÓD ORAZ TĘŻNIE W GOŁDAPI (GOŁDAP)ok. 30 km

Czwarte w Polsce tężnie solankowe o długości 220 i wysokości 8 m. Doprowadzone do tężni solanki, wydobywane z głębokości 646,0 m, spływając po gałązkach tarniny, pod wpływem słońca i wiatru, wytwarzają wokół tężni mikroklimat o dużej zawartości jodu, bromu, magnezu, wapnia, potasu, sodu i fluoru. Przebywając przy tężniach leczymy przede wszystkim górne drogi oddechowe, zatoki, rozedmę płuc, nadciśnienie tętnicze, alergię, nerwicę wegetatywną, depresję, stres o ogólne wyczerpanie organizmu. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu poprzez działanie bakteriobójcze.

PIRAMIDA W RAPIE(RAPA) ok. 45 km

Piramida w Rapie (1811) to jedyna tego typu budowla w Polsce, gdzie zachowały się zmumifikowane zwłoki. Wielu ludzi wierzy, że piramida ma właściwości lecznicze.
Piramida ma 16 m wysokości i mierzy u podstawy kwadratu 10 m. We wnętrzu zachodzą duże zakłócenie pola magnetycznego. Piramida to grobowiec rodziny Fahrenheidów. Znadujące się w nim ciała mają odcięte głowy. Zrobili to prawdopodobnie w 1945 roku radzieccy żołnierze.

TWIERDZA BOYEN W GIŻYCKU (GIŻYCKO) ok. 55 km

Twierdza Boyen wzniesiona w latach 1844-1856 jest doskonale zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Położona na zachód od Giżycka, na wąskim przesmyku pomiędzy dużymi jeziorami Niegocin i Kisajno, stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. Zbudowana została na obszarze liczącym ok.100ha i stanowiła bardzo ważny obiekt strategiczny Prus Wschodnich.

SUWALSZCZYZNA

RUINY KOŚCIOŁA EWNAGELICKIEGO W MIERUNISZKACH (MIERUNISZKI) ok. 25 km

Ruiny gotycko-renesansowego kościoła ewangelickiego z lat 1695-1710
w Mieruniszkach, spalonego w 1945

POMNIK BITWY POD FILIPOWEM (FILIPÓW) ok. 27 km

Stoczono ją podczas potopu szwedzkiego, dokładnie 22 października 1656 r. Było to starcie pomiędzy wojskami polsko-litewskimi pod dowództwem hetmana Wincentego Gosiewskiego a szwedzko-brandendurskimi. Bywa nazywana także „Bitwą pod Mieruniszkami” lub „Między Filipowem a Mieruniszkami”. Potyczka zakończyła się porażką sił polskich, na szczęście niezbyt dotkliwą, ponieważ hetman Gosiewski widząc przewagę ogniową przeciwnika dość szybko wycofał się z walki zawierając rozejm. Przy wjeździe do Filipowa od strony Przerośli stoi pamiątkowy kamień i ufundowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów specjalna tablica informacyjna. Warto się przy nich zatrzymać chociaż na chwilę, tym bardziej, że urządzono przy nich wysypany tłuczniem wygodny parking.

BUNKRY W BAKAŁARZEWIE (BAKAŁARZEWO) ok. 27 km

 Bunkry i schrony w Bakałarzewie są częścią zespołu umocnień biegnących wzdłuż dawnej granicy Polski z Prusami. Wybudowali je w czasie II wojny światowej hitlerowcy. Łącznie wzniesiono 13 schronów (5 bojowych i 8 biernych). Większość z nich zachowała się do dziś. Najważniejszy z nich to dwukondygnacyjny średni schron bojowy typu Regelbau 113. Obecnie mieści się w nim skansen. Schron posiadał 6-strzelnicową kopułę pancerną dla dwóch ciężkich karabinów maszynowych. Ulokowano go w centralnej części odcinka, na szczycie wysokiego, ok. 300 m wzgórza skąd rozpościera się widok na Bakałarzewo oraz całą okolicę. Wewnątrz właściciel skansenu odtworzył wyposażenie: drzwi pancerne, strzelnice obrony wewnętrznej, pomosty bojowe i lawety ckm wewnątrz kopuły, piecyki, prycze, boazerie. Wewnątrz mieści się także małe muzeum z militariami.
      Na zewnątrz bunkra wiernie odtworzono zapory przeciwczołgowe, przeciwpiechotne, transzeje. Znajduje się tu także 8-tonowy fragment wysadzonej trójstrzelnicowej kopuły pancernej. W pobliżu zlokalizowanych jest kilka innych schronów. W większości znajdują się one na terenach prywatnych, część właścicieli nie życzy sobie zwiedzających. Walory skansenu podnosi malownicze otoczenie - skraj doliny Rospudy.MOSTY W STAŃCZYKACH (STAŃCZYKI) ok. 44km
Mosty w Stańczykach są niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Puszczy Rominckiej. Para ogromnych mostów kolejowych łączy brzegi rynny polodowcowej, dołem której płynie niewielka rzeczka Błędzianki. Mosty zostały zaprojektowane przez włoskich architektów. Swoim wyglądem nawiązują do rzymskich akweduktów, stąd zyskały sobie miano "Akweduktów Północy". Są zabytkiem techniki. Jako pierwszy, w latach 1912-14, zbudowany został most północny, po którym pociągi kursowały do 1944 roku. W latach 1923-26 wzniesiono drugi most. Nie był on jednak nigdy wykorzystany. Po wojnie oddziały Armii Czerwonej tory rozebrały.  Oba mosty są budowlami 5-przęsłowymi o pełnych łukach. Wysokość mostów sięga 36,5 m, długość 190 m, a szerokość każdego z nich wynosi 5,7 m. Czyni to z nich najwyższy tego typu obiekt w Polsce. Fasady mostów zdobione są ażurowymi balustradami oraz wykuszowato wysuniętymi balkonami usytuowanymi na każdym z filarów. 

JEZIORO HAŃCZA ok. 50 km

Jezioro leżące w zachodnim zakątku Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest najgłębszym jeziorem w Polsce, a także jednym z najgłębszych w Europie (108,5 m). Typowy zbiornik rynnowy o powierzchni 305 ha, długości prawie 5 km i maks. szerokości 1 km. Lustro wody leży na wysokości 227 m n.p.m.

RUINY PAŁACU PACA W DOWSPUDZIE (DOWSPUDA) ok. 45 km

Główną atrakcją turystyczną Dowspudy są ruiny neogotyckiego pałacu Paców, wybudowanego w latach 1820-1827 staraniem Ludwika Michała Paca, generała wojsk polskich i napoleońskich.Pałac w stylu angielskiego neogotyku został zaprojektowany przez włoskiego architekta Piotra Bosio. Budowę rozpoczęto w 1820, a po przerwie, od roku 1823 kontynuowano pod kierunkiem innego włoskiego architekta Henryka Marconiego.

Po powstaniu listopadowym Ludwik Pac wyemigrował, a jego dobra zostały skonfiskowane przez rząd carski. Kolejni właściciele i dzierżawcy nie dbali o utrzymanie dóbr w należytym stanie, pałac więc niszczał i ostatecznie został rozebrany w 1867 roku. Zachował się jedynie portyk oraz jedna wieża, zwana "bocianią", która według miejscowej ludności ocalała wyłącznie dlatego, że było na niej bocianie gniazdo.

MOLENNA STAROOBRZĘDOWCÓW W WODZIŁKACH (WODZIŁKI) ok. 50 km

Zabytkowa  molenna staroobrzedowców, drewniana, zbudowana w 1921r. Molenna w Wodziłkach  wzniesiona została na rzucie prostokąta z dobudowaną w 1928 roku od strony zachodniej ośmioboczną dzwonnicą zwieńczoną spadzistym dachem, kulą i ośmiokańczastym krzyżem. W pobliżu świątyni znajduje się czynna do dnia dzisiejszego bania, która służy do kąpieli. W myśl zwyczaju bezpopowcy mieli obowiązek obmycia się przed przestąpieniem progu molenny. Budynek składa się z dwóch części: priedbannika (w którym zostawia się ubranie) i pomieszczenia kąpielowego. Stoi tu także kamienka, czyli piec do nagrzewania łaźni.

TURTUL ok.45km

Turtul jest przysiółkiem wsi Malesowizna, położonym w dolinie Czarnej Hańczy. Jest to, po czasach jaćwieskich, jedno z najstarszych miejsc osadniczych na Suwalszczyźnie. Od  XVII wieku pracował tu młyn wodny, będący jedną z pierwszych tego typu budowli między jeziorem Hańcza a Wigrami. Ze źródła pisanego z 1645 roku dowiadujemy się, że nazwa tego młyna pochodzi od nazwiska młynarza (turtuolis – lit.bogacz, człowiek majętny). Oglądane ruiny, podobnie jak stojący obok dom młynarza, pochodzą z lat 30. XX wieku. Młyn funkcjonował jeszcze w latach 60.

WIGIERSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA (PŁOCICZNO) ok. 55 km

Wigierska Kolejka Wąskotorowa jest kolejką turystyczną o długości 10 km. Jej szlak wiedzie z Płociczna przez południową część Wigierskiego Parku Narodowego. Wzdłuż szlaku, w atrakcyjnych miejscach, niemal nad samymi brzegami jeziora Wigry urządzono przystanki widokowe: Binduga, Powały, Bartny Dół. Początek i zakończenie przejażdżki odbywa się zawsze w Płocicznie. Latem turyści jadą w odkrytych wagonikach, poza sezonem letnim w krytych i ogrzewanych.

TRÓJSTYK GRANIC W BOLCIACH (BOLCIE) ok. 65 km

W miejscowości Bolcie k. Wiżajn, niedaleko od drogi nr 651 (Wiżajny - Żytkiejmy), znajduje się punkt, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Punkt ten oznaczony został granitowym słupem z godłami trzech sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa. Nosi nazwę "Wisztyniec". Okolice, gdzie znajduje się trójstyk "Wisztyniec" (m.in. gmina Wiżajny) uważane są za polski biegun zimna. Wyświetlacz LED zamontowany na powiatowym parkingu wskazuje aktualną temperaturę tego miejsca.

KLASZTOR POKAMEDULSKI W WIGRACH (WIGRY) ok. 65 km

Zespół klasztorny pokamedulski, położony na naturalnym wzgórzu na półwyspie oblanym wodami jeziora Wigry,  należy do najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Miejsce położenia tego obiektu jest wyjątkowe i malowniczo prezentuje się wśród przyrody Wigierskiego Parku Narodowego. Nieczęsto zdarza się oglądać tak piękny obiekt niemal ze wszystkich stron żeglując po jeziorze.

OSADA JAĆWIESKO-PRUSKA OSZKINIE (OSZKINIE) ok. 77 km

Na 7,5 – hektarowym terenie mieszkaniec Puńska, miłośnik historii  wybudował kamienno – drewniany kompleks wiernie odwzorowujący dawny gród Jaćwingów – Bałtów. Można się tu przenieść w czasie i przestrzeni, zobaczyć i poczuć, jak żyli Jaćwingowie ponad 1000 lat temu.
 Kompleks jest ogromny. Zadziwia rozmachem i dbałością o szczegóły w odtwarzaniu prastarej historii. Wszystkie budowle powstały przy konsultacji z historykami.
     Najokazalszy jest gród warowny. Zbudowany jest z drewna, otoczony fosą i zaostrzonymi balami. Żeby wejść do środka, trzeba pokonać fosę i wielką bramę, która jest jednocześnie wieżą obronną. Na dziedzińcu stoi spichlerz, druga wieża obronna, dwa duże domy i kamienna studnia połączona podziemnym korytarzem z budynkiem.
     Od drewnianego grodu prowadzą kamienne alejki. Można nimi dotrzeć do podgrodzia. Stoją tu drewniane domy, budowane na wzór tych, w jakich mieszkali dawni mieszkańcy. Domów strzegą zasadzone na pal cztery siekiery. Na dachu każdego z nich umieszczone są specjalne rzeźby, miały one chronić domowników przed złem.     W środku osady na leśnej polane znajduje się „święty gaj”. W miejscu tym prawdopodobnie odprawiano rytualne obrzędy pogańskie.
     Ze "świętego gaju” można wyjść na ścieżkę edukacyjną. Na ogromnych głazach wrzeźbione są podobizny i imiona wodzów jaćwieskich i pruskich plemion. Na końcu ścieżki zwanej „Aleją Kamieni”, na ogromnym głazie ustawiono wielki metalowy krzyż. Jest on wiernym odbiciem krzyża Bałtów. Pokazuje wędrówkę ludzkiej duszy, przez życie cielesne na ziemi, aż do nieba. Jaćwingowie wierzyli w życie pozagrobowe i reinkarnację.

CISOWA GÓRA (GULBIENISZKI) ok. 55 km

Góra Cisowa w Suwalskim Parku Krajobrazowym to doskonały punkt widokowy (256 m n.p.m.). Rozpościera się stąd piękna panorama na zagłębienie Szeszupy – niepowtarzalny krajobraz jeziora, łąki, torfowiska i wzniesienia terenu.Góra Cisowa w przeszłości kilkakrotnie zmieniała nazwę, przez co również do dziś jest znana pod nazwami: „Góra Gulbieniszkowska”, „Suwalska Fudżijama”, „Góra Sypana”. Ostatnia z wymienionych nazw jest związana z legendą, zgodnie z którą Góra została usypana z ziemi wydobytej z miejsca, gdzie obecnie znajduje się Jezioro Kopane. Aktualna nazwa pochodzi od rosnącego niegdyś na szczycie góry potężnego cisa.Panorama, która rozpościera się ze szczytu Góry Cisowej jest jedną z najpiękniejszych i najciekawszych na Suwalszczyźnie. Przy dobrej pogodzie widać stąd nawet kilkanaście jezior.

SPŁYWY KAJAKWE ROSPUDĄ I CZARNĄ HAŃCZĄ

GŁAZOWISKO BACHANOWO (BACHANOWO) ok. 45 km

Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą- rezerwat położony na południe od jeziora Hańcza, w dolinie Czarnej Hańczy - to fragment łąki o powierzchni 0,98 ha, pokryty wieloma głazami, których liczbę ocenia się na ok. 10.000 szt., o obwodzie od 0,5 do 8 metrów. Głazy położone są na 4 tarasach: w korycie Czarnej Hańczy, na dnie doliny, na tarasie (10 m ponad lustrem wody w rzece), na powierzchni sandrowej (25 m ponad lustrem wody). Przytransportowane przez lodowiec ze Skandynawii głazy narzutowe zostały odsłonięte w wyniku rozmycia przez wody lodowcowe i rzecznolodowcowe ozu bachanowskiego, nieco starszego od ozu turtulskiego. W wyniku rozmycia wału ozowego, wszystkie drobniejsze frakcje (ił, pył, piasek, żwir, kamyki) zostały wypłukane i przemieszczone niżej z prądem wód. Pozostały jedynie głazy, jako najtrudniejsze do transportu.

SKANSEN W PUŃSKU(PUŃSK) ok. 77 km

Skansen, inaczej zwany Muzeum Litewskiego Centrum Kultury Ludowej jest okazałą zagrodą wiejską z przełomu XIX i XX w.Znajdziemy w nim między innymi domy mieszkalne, obory, stodoły, spichlerz i studnię z żurawiem. W każdym z budynków przedstawionych w skansenie w Puńsku znajdziemy również charakterystyczne dla niego narzędzia pracy lub użytku domowego. Wśród wielu zobaczymy między innymi: eksponaty związane z uprawą roli, dawne rolnicze narzędzia pracy, a więc widły, cepy do młócenia zboża, nosiłki, siekacze, sierpy. Niektóre z eksponatów obrazują rękodzieło ludowe, inne zabytki sztuki ludowej.

MUZEUM WIGIER (STARY FOLWARK) ok. 60 km

Zwiedzanie jest tu ogromną przyjemnością, wycieczką zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Począwszy od krajobrazu Wigier za czasów epoki lodowcowej sprzed około 12 tysięcy lat, poprzez osady łowców reniferów i bramę klasztoru kamedułów – przejść można aż do współczesności: na szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne wigierskiego Parku Narodowego. Za pomocą „batyskafu”,  będącego elementem ekspozycji, zobaczyć można dno jeziora poznając przy tym wszystkie ukryte tam tajemnice. W kolejnej z sal zaprezentowane jest jezioro w otoczeniu lasu, rzeki, pola i łąki wraz z charakterystycznymi dla tego rejonu gatunkami roślin i zwierząt.

 

LITWA

 WIATRAK W WISZTYŃCU (WISZTYNIEC/ Vištytis) ok. 74 km

Imponujący, potężny wiatrak drewniany z 1925 roku.

AQUAPARK DRUSKIENNKI ok.143 km

Aquapark w Druskiennikach należy do największych obiektów tego typu w Europie. Ogromny, bo usytuowany na ponad 9000 m², jest kompleksem basenów, fontann, kaskad, wodospadów a także ma wieżę z sześcioma różnymi – otwartymi i zamkniętymi – zjeżdżalniami, z których najdłuższa ma 212 metrów.